Disclaimer

Niets op Just4You2.nl mag geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en mede gebaseerd op door participanten verstrekte gegevens. Uitgever en auteurs zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op bedoelde informatie.